Semalt Expert - příručka pro začátečníky k sešrotování webu v Pythonu

Webové škrabání se označuje jako softwarová technika, která se používá k extrahování informací z různých webových stránek. Primárním cílem této metody je transformace nestrukturovaných dat (formát HTML) na strukturovaná data (tabulky nebo databáze). Existuje několik způsobů, jak používat webový šrot, ale běžnou a jednoduchou metodou je použití Pythonu. Je to proto, že Python je bohatý na ekosystém, protože má knihovnu „BeautifulSoup“, která pomáhá při získávání informací.

V průběhu let došlo k velkému nárůstu poptávky po šrotování na webu, protože se ukázalo, že pro mnohé je efektivnější. Existuje několik způsobů, jak může osoba získat webové informace, jako je například používání API na webech, jako jsou Twitter, Google a Facebook, ale není to jistá metoda, protože existují weby, které neposkytují IPS.

Knihovny potřebné pro sešrotování webu

Python je jedním z nejvýhodnějších zdrojů v scrapper webu, protože umožňuje člověku získat mnoho knihoven, které mohou vykonávat jednu funkci, a je také intuitivní a snadno spravovatelný. Dva nejčastěji používané typy modulu Python ve šrotovacích datech zahrnují Urllib2 a BeautifulSoup. Urllib2 je modul Python, který lze použít k načtení adres URL. Na druhou stranu, BeautifulSoup je nástroj, který se používá k stahování informací, jako jsou tabulky a grafy z webových stránek.

Šrotování webové stránky pomocí aplikace BeautifulSoup

BeautifulSoup je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro škrabky. Aby bylo možné vyřadit webovou stránku pomocí aplikace BeautifulSoup, je třeba provést různé kroky. Obsahují:

1. Importujte potřebné knihovny - v tomto je nutné importovat knihovny, které jsou potřebné k získání informací, které potřebují

2. Pomocí funkce „prettify“ se podívejte na vnořenou strukturu stránky HTML - jedná se o nezbytný krok, protože to člověku pomáhá znát dostupné značky.

3. Práce se značkou HTML - některé z těchto značek obsahují značku polévky

4. Najděte správnou tabulku - nalezení správné tabulky je důležité, protože člověk bude schopen získat správná data.

5. Extrahujte informace do datového rámce - jedná se o poslední krok a tím je možné získat výsledky, které si přejí.

Podobně lze BeautifulSoup také použít k provádění jiných různých typů webového šrotování v závislosti na preferencích osoby.

Existují lidé, kteří si myslí, že mohou používat regulární výraz namísto scrapperového webu, například BeautifulSoup, a získat podobné výsledky. To není možné, protože mezi BeautifulSoup a regulárními výrazy existuje mnoho rozdílů a jejich konečné výsledky se také velmi liší. Například kódy BeautifulSoup bývají robustnější než kódy psané regulárními výrazy.

Proto je používání webového šrotu velmi efektivní metodou, protože je možné získat správné výsledky

send email